پروژه های درحال اجرا

بلاکهای رهایشی لاله

درحال اجرا
A

این مجتمع با زیر بنایی در حدود دوازده هزار متر مربع در زمینی به مساحت بیش از سی و هفت هزار متر مربع در قالب هجده بلاک ( هشت و ده منزله ) که تعداد هفصد و شصت و نه آپارتمان رهایشی را شامل می گردد در دست اعمار می باشد. عملیات اجرایی این پروژه عظیم از میزان 1393 شروع و تا اکنون چهار منزل از دو بلاک آن ساخته شده است ….

سرک میدان شهر - بامیان

در حال اجرا
20141031_141032

شرکت غلغله گروپ مسولیت ساخت پروژه بخش دوم سرک میدان شهر الی بامیان به طول 20 کیلومتر از کیلومتر 000+54 الی 000+74 با عرض 10 متر بعهده دارد که شروع کار از کوتل اونی و به دهن المسیر ختم میگردد. بودجه این پروژه از طرف کشور دوست دولت ایتالیا تمویل و از طریق وزارت فواید عامه اجرا میگردد…

سرک رسالت شهرک امید سبز

در حال اجرا
Resalat Road 01

سرک رسالت شهرک امید سبز در دوباند رفت و برگشت با طول 2620 متر و عرض 8 متر آسفالت که بعد از تسطیح عملیات روسازی شامل زیر اساس (Sub Base Course) با ضخامت 15 سانتی متر و اساس (Base Course) با ضخامت 15 سانتی متر که آسفالت ….