شرکت غلغله گروپ مسولیت ساخت پروژه بخش دوم سرک میدان شهر الی بامیان به طول 20 کیلومتر از کیلومتر 000+54 الی 000+74 با عرض 10 متر بعهده دارد که شروع کار از کوتل اونی و به دهن المسیر ختم میگردد. بودجه این پروژه از طرف کشور دوست دولت ایتالیا تمویل و از طریق وزارت فواید عامه اجرا میگردد.

کار این پروژه تحت نظارت شرکت C.Lotti ایتالیایی ,ریاست ریمابار وزارت فواید عامه و دفتر مشاور UNOPS میباشد که کار ساخت این پروژه از سال 2011 شروع و تا الحال ادامه دارد درین پروژه انجنیران مجرب و با تجربه غلغله گروپ در تیم های دیزاین ,سروی ,اجرا و جیوتکنیک ایفای وظیفه مینماید که تیم دیزاین 4 نفر انجنیر , تیم سروی 5 نفر انجنیرو تیم اجرا 4 نفر انجنیر و 5 نفر مباشر و تیم جیوتکنیک از 2 نفر انجنیر و 2 نفر فنی تشکیل یافته است.

در این پروژه یک کارخانه تولیدی آسفالت و یک کارخانه تولید کانکریت و دو کارخانه ریگریشن غلغله گروپ مصروف کار است و همچنان ماشین آلات سرک سازی غلغله گروپ که شامل 5 دستگاه بولدوزر, 5 دستگاه اکسکواتور, 3 دستگاه جک هامر, 5 دستگاه لودر , 3 دستگاه ترک میکسر, 4 دستگاه تانکر آبپاش, 17 دستگاه دمترک, 6 دستگاه لنگر, 4 دستگاه گریدر, 2 دستگاه لوبیت , 2 دستگاه کرن , 3 دستگاه لنگر تایر لاستیکی و یک دستگاه فنیشر یا Paver تشکیل می دهد در این شامل کار است.

نگاه مختصری به آیتم های کار این پروژه:

 بوته کنی و علف روبی : در حدود 17 هکتار.
خاکبرداری و خاکریزی (Cut & Fill): از آنجایکه این پروژه در منطقه کوهستانی موقیعت لذا داری بیشترین خاکبرداری (721790 متر مکعب) و خاکریزی (405718 مترمکعب ) است .
لایه زیر اساس یا Sub base Course : درین پروژه از زیر اساس ریگی و یا جغله ای از نوع شکسته به ضخامت 35 سانتی متر (در دو لایه ) استفاده گردیده است که حجم کل ساب بیس درین پروژه 76800 متر مکعب است.
لایه اساس یا Base Course : اساس از مواد جغله ای بدون مواد ارگانیک از سنگ دانه های سخت و مقاوم تشکیل شده که ضخامت اساس درین پروژه 15 سانتی متر و حجم کل اساس درین پروژه 30650 متر مکعب است.
پریم کوت (Prime Coat) : عایق کاری نفوذی به منظور آماده کردن سطح جغله ای سرک جهت پخش اولین قشر آسفالت بوده عایق کاری نفوذی علاوه براینکه جلو نفوذ آب را میگرد جسم سرک را در نفوذ در خالیگاه مواد بس موجب تثبیت لایه جغلی گردیده و باعث چسپندگی قشر آسفالت با بس میباشد. دراین پروژه 1.09 لیترپریم کوت برای یک متر مربع استفاده گردیده است که حجم کل پریم کوت درین پروژه 153300 لیتر است.
لایه بیندر یا Binder Course : لایه بیندر مخلوط از مصالح سنگی و قیر خالص است که بر حسب نوع دانه بندی و مورد استفاده آن بین حد اقل110 – 160 درجه سانتیگرید در کاخانه تهیه در محدوده همین حرارت روی سطح آماده شده روی Base Course پخش و کوبیده میشود. این پروژه تنها دارای یک لایه بیندر با ضخامت 6 سانتی متر و عرض 7 متر میباشد که حجم کل Binder Course برای این پروژه 140600 متر مربع با ضخامت 6 سانتی متر است.

پلچک ها یا Culverts:

پلچک لوله ای و سیفون (Pipe Culvert & Siphon) :
در این پروژه به تعداد 33 دانه پلچک لوله ای و 3 دانه سیفون اعمار شده است.
پلچک های باکسی (Box Culverts) :
در این پروژه به تعداد 16 دانه پلچک باکسی 1.5×150 , 8 دانه پلچک باکسی 2.0×2.0 , 3 دانه پلچک باکسی 2.5×2.5 و 5 دانه پلچک 3.0 x 3.0 ساخته شده است.
پلچک دالی یا : (Slab Culvert)
در این پروژه به تعداد 7 دانه پلچک دالی با دهنه 1.0×1.0 ساخته شده است.

پل ها یا Bridges:

درین پروژه به تعداد 5 دهنه پل با وایه 16 متر و یک دهنه پل دو وایه ای با وایه های 20 متری اعمار گردیده است.
دیوارهای استنادی و گابیون یا Retaining wall & Gabbion :
در این پروژه به طول 220 متر دیوار استنادی آهن کانکریتی و 984 متر دیوار استنادی سنگی و به طول 435 متر گابیون اعمار شده است.