upvc-1.png

UPVC چیست؟

PVC ماده اولیه ساخت دروازه وکلکین های مدرن UPVC می باشد که از مخفف کلمات (UN PLASTICIEDPOLY CHLORIDE ) تشکیل شده است.
این ماده به علت تشکیل از مشتقات اصلی تیل خام ونمک طعام ، نوعی ترموپلاست محسوب می شود.
UPVC ترکیبی جدید از ماده اولیه PVC بوده ولی به علت خواص فیزیکی متفاوت این ماده جدید اصطلاحاً به ان یک ماده غیر پلاستیک اطلاق می شود .
پروفیل UPVC یکی از مطمئن ترین وپر مصرف ترین مواد اولیه درساخت دروازه وکلکین های ساختمانی بوده ومشخصه خوب ان زیبائی واستحکام می باشد.

از مزایائی چشمگیر (UPVC ) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- عایق حرارتی .
2- زیبایی و دوام طولانی نسبت به چوب
3- نصب اسان .
4- نصب کلکین بعد از نما کاری ورنگ امیزی داخل ساختمان .
5- عایق صوتی ( کاهش صوت بین db 40 – 20)

مقاومت دربرابر مواد کیمیاوی

پروفیلهای UPVC به دلیل تولید با روش پلیمریزاسیون دربرابر مواد کیمیاوی مانند اسید ها ، مواد ضد عفونی کننده، روغنها به خوبی از خود مقاومت نشان می دهند وبه همین دلیل قابل استفاده درتمامی ساختمانهای اداری ، مسکونی، صنعتی، ازمایشگاهی و … می باشد.

نفوذ ناپذیری وجلوگیری از لرزش شیشه ها

پروفیلهای UPVC به واسطه نوعی نوار لاستیکی عایق بندی شده که منجر به عدم نفوذ گردوغبار، اب باران وسایر آلاینده ها به محیط زندگی شده که علاوه برجلوگیری از بروز بیماری درافراد ساکن درساختمان بخشی از هزینه های بهداشتی وجایگزینی لوازم منزل را کاهش خواهند داد.
علاوه بران این لاستیکها از لرزش شیشه ها به هنگام طوفان وباد شدید جلوگیری می کنند.

استحکام دروازه وکلکین ها

پروفیلهای UPVC به دلیل بالابودن خاصیت ارتجاعی وهمچنین شبکه های توخالی ان بسیار ضربه پذیر بوده ودربرابر تنشهای کششی ، پیچی وخمشی، به خوبی از خود مقاومت نشان داده وهمچنین جهت استحکام بیشتر از ورقهای گالوانیزه درداخل پروفیلهای UPVC استفاده می شود که با ضخامت 1/5 میلیمتر وشکل ناودانی استحکام پروفیل های UPVC را چندین برابر می نماید .

رنگ امیزی

پروفیل های UPVC باگذشت زمان کیفیت خود را همواره حفظ می کند ونیازی به رنگ امیزی مجدد ان نمی باشد وبا استفاده از پروفیلهای رنگی می توان به زیبائی ساختمان افزود.